معرفی مدیران

 • علیرضا دهباشیان
  علیرضا دهباشیان مدیر حراست herasat@jemcomotor.ir
  حسین رضایی سرشت
  حسین رضایی سرشت مشاورامورحقوقی وقراردادها lacd@jemcomotor.ir
  هادی شریعتمدارطهرانی
  هادی شریعتمدارطهرانی مدیر مهندسی. eng@jemcomotor.ir
  محمد رضا سدیدی
  محمد رضا سدیدی مدیر R&D r&d@jemcomotor.ir
  مسلم ملایی
  مسلم ملایی معاونت مالي و اداري acc@jemcomotor.ir
  حسین عقیلی نیا
  حسین عقیلی نیا مرکز IT admin@jemcomotor.ir
  مسلم بیهقی
  مسلم بیهقی مدیر تولید -
  مرتضی ربیعی
  مرتضی ربیعی مدیر فروش sales@jemcomotor.ir
  محمودعنایتی مقدم
  محمودعنایتی مقدم معاونت برنامه ريزي توليد ، تامين و خدمات supply@jemcomotor.ir
  علی فرمانبر
  علی فرمانبر مدیر کنترل کیفیت qc@jemcomotor.ir
  امین ابراهیمی
  امین ابراهیمی مدیرمنابع انسانی edari@jemcomotor.ir
  محمد هادی گلرخیان
  محمد هادی گلرخیان مدیر خدمات پس ازفروش aftersales@jemcomotor.ir
  رضا فرامرزی
  رضا فرامرزی نماینده مدیرعامل در تضمین کیفیت qa@jemcomotor.ir