الکتروموتور 800 کیلوواتی کوره های پیش گرم بومی سازی شد.

الکتروموتور 800 کیلوواتی کوره های پیش گرم بومی سازی شد.
بومی سازی الکتروموتور 800 کیلوواتی کوره های پیش گرم واحد 51 نورد گرم که سازنده اولیه آن شرکتهای ایتالیایی بودند،علاوه بر کسب دانش فنی ساخت این نوع تجهیز حساس ،2میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی حاصل شد.
غلامعباس کریمی،کارشناس خریدقطعات یدکی فولاد مبارکه بابیان این خبر گفت :پیرودرخواست خرید این تجهیزکه درواحد 51فولادمبارکه به کارگرفته شده است،درراستای حمایت ازتولیدداخل واجرای دستورالعملهای اقتصاد مقاومتی ازسازندگان داخلی به منظور مشارکت و همکاری دربومی سازی این الکتروموتور استعلام بعمل آمدکه درنهایت مقرر گردیدازتولیدات داخل کشور استفاده شود.بهمین منظور درپی اعلام آمادگی شرکت " جمکو " ساخت این تجهیز به این شرکت واگذار شد.
درهمین رابطه ایوب زاده کارشناس تعمیرات کوره های پیش گرم تصریح کرد:این الکتروموتور درنهایت پنجم آبان ماه باحضور نمایندگان شرکت جمکو و سامان آبیار درمحل خودنصب وپس ازانجام تستهای مربوطه باموفقیت راه اندازی شدومورد بهره برداری قرارگرفت.ابراهیم میرزائیان خاطر نشان کرد :درحال حاضر ازنظر بهره برداری این تجهیز ازشرایط برابری باموتورهای مشابه خارجی برخوردار است و حتی به نوعی شرایط بهتری رابرا ی خط تولید فراهم کرده است.وی با اشاره به اینکه برای نصب الکتروموتور مذکور درمجموع 240 نفر ساعت نیرو مصرف شده است،گفت :تعویض این تجهیز درتوقف برنامه ریزی شده 12 ساعته خط تولید انجام گرفت.
منبع خبر:روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3631 -- تاریخ چاپ 94/08/25
مرجع: