دریافت گواهینامه CE برای الکتروموتورهای تولیدی شرکت جمکو

دریافت گواهینامه CE برای الکتروموتورهای تولیدی شرکت جمکو
شرکت جمکو در سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی موفق به دریافت گواهینامه CE برای الکتروموتورهای تولیدی خود شد ، که این خود مهر تاییدی است برکیفیت محصولات جمکو و بر روند مدیریت طراحی ، تولید و تست الکتروموتور.
لذا از این پس میتوان بانصب آرم CE بر روی پلاک محصولات ، بدون هیچگونه محدودیتی تولیدات شرکت را به کشورهای اروپایی ، حوزه خلیج فارس و کشورهای اطراف ایران صادر  نماییم.
مرجع: