ساخت اولین الکتروموتور ضد انفجار (Ex)در شرکت جمکو

ساخت اولین الکتروموتور ضد انفجار (Ex)در شرکت جمکو
درسالی که به فرموده رهبر بزرگ انقلاب سال حماسه سیاسی ، اقتصادی نامگذاری شده است ،کارکنان شرکت جمکو تصمیم گرفتند برای کاهش وابستگی صنایع پتروشیمی - نفت وگاز به الکتروموتورهای سری EX که قلب هر صنعتی میباشد ، اقدام به طراحی و ساخت این محصول نمایند.
این الکتروموتور با مشخصات مشابه نمونه اروپایی و با انجام کلیه تستهای لازم ، طراحی و ساخته شده است.


مشخصات فنی الکتروموتور


مرجع: