ساخت بزرگترين الكتروموتور سنكرون در ايران با توان 4500HP

ساخت بزرگترين الكتروموتور سنكرون در ايران با توان 4500HP
شركت جمكو در راستاي بومي سازي انواع الكتروموتورهاي سايز بزرگ و مقابله با تحريم هاي ظالمانه در تصميمي منحصر به فرد با اجرايي نمودن پروژه هاي خاص اقدام به طراحي و ساخت بزرگترين الكتروموتور سنكرون مورد نياز در صنايع معدني مس نمود كه در اين خصوص الكتروموتورفوق بعد از گذشت  40 روز تمامي مراحل مربوط به طراحي مغناطيسي – طراحي مكانيكي - طراحي الكتريكي را با وموفقيت سپري نموده است همچنين كليه مراحل مربوط به ساخت انواع قالب ها – جيك و فيكسچرها و دستورالعمل هاي توليد و كنترل مواد اوليه و محصول تهيه گرديده است . ميزان پيشرفت كل پروژه مطابق برنامه از پيش تامين شده حدود 70% مي باشد                
لازم به ذكر است اين الكتروموتور ساخت شركت (GE(General Electric Canad مي باشد و انحصاراً اين نوع تكنولوژي در اختيار آن كشور مي باشد .

مشخصات فني الكتروموتور

Dimension(mm)

Frequency(HZ)

Weight   kg

IP

Pole

Speed (rpm)

Voltage(v)

P (kw )

Height

Width

Length

3760

5274

4190

50

 

23

20

200

6600

4500


توليد ورق استاتورپوسته جوشكاري شده


مرجع: