شرکت جمکو موفق به اخذ گواهینامه های ISO14001-2004 و OHSAS18001-2007 از شرکت Alliance گردید

شرکت جمکو موفق به اخذ گواهینامه های ISO14001-2004 و OHSAS18001-2007 از شرکت Alliance گردید
شرکت جمکو مفتخر است در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری گردیده است، با تلاش و پشتکار پرسنل شرکت، برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت افزوده شده و موفق گردید استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004  و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کارکنانOHSAS18001:2007 را از شرکت Alliance دریافت نماید.
مرجع: