فرم شکایات مشتریان

فرم شکایات مشتریان
شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جمکو در راستای احترام گذاشتن به حقوق خریداران محترم ، فرم شکایات مشتریان را ارائه نموده و در لینک ذیل قرارداده است که خریداران عزیز می توانند در صورت مشکل به لینک زیر مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم آن را به آدرس qa@jemcomotor.ir ایمیل نمایند.


تلفن تماس شکایات مشتریان44664311-051

دانلود
مرجع: