نصب وراه اندازی الکترموتور 1200 کیلووات ضدانفجار شرکت جمکو

نصب وراه اندازی الکترموتور 1200 کیلووات ضدانفجار شرکت جمکو
شرکت جمکو باتکیه بر توان داخلی موفق به ساخت اولین الکتروموتور ضد انفجار شد.توان این الکترموتور 1200kw بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز را کسب کرده است.


مرجع: