نظرسنجی

  • مقبولیت محصولات جمکونسبت به محصولات مشابه رقبا(قیمت/کیفیت)
  • نحوه برخورد مجموعه کارکنان ما
  • در دسترس بودن پرسنل فنی در مواقع لزوم؟
  • نحوه و سرعت ارائه خدمات پس از فروش (گارانتی،وارانتی،تعمیرات)
  • رعایت زمانبندی تحویل محصولات و خدمات
  • ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل؟
  • قیمت محصول / خدمات ما از نظر شما
  • آيا شرکت جمکو را به ديگران توصيه می نمائيد ؟
  • نحوه آشنايي شما با شرکت جمکو؟
  • مدت زمان عکس العمل شرکت به درخواست مشتری
  • انطباق محصول/خدمات ما با خواسته های شما
  • كیفیت نتایج آزمون؟
  • نحوه بسته بندی وشکل ظاهری محصولات
  • نحوه اطلاع رسانی وتبلیغات محصولات / خدمات
  • جامع بودن مدارک فنی ،کاتالوگ و راهنمای محصول
  • مهمترین نقاط ضعف و قوت محصولات جمکو
   شرح
  • توضیحات درصورت نیاز(پیشنهادات،انتقادات و نظرات)
   شرح
  • مهمترین رقبای محصولات جمکو درحوزه نمایندگی شمامربوط به کدام شرکتها میباشد؟
   شرح
  فرم نظرسنجی
  نام و نام خانوادگی
  *پست الکترونیک:
  * لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: