دستاوردها و افتخارات

شرکت ماشین های الکتریکی جوین با سالها تجربه در زمینه تولید و عرضه ماشین های الکتریکی موفق گردیده دستاوردها و افتخارات بسیاری را کسب نماید. این شرکت موفق به طراحی و تولید الکتروموتورها و ژنراتورهای بزرگ صنعتی برای اولین بار در کشور و اخذ عنوان کارآفرین برتر سال 1390 و واحد نمونه استاندارد استان خراسان رضوی در سال 1391 گردیده است.

همچنین از دیگر دستاوردها و موفقیت های این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود: