امروز : ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
En
بومی سازی در صنایع ماشین های الکتریکی جوین:

جمکو به عنوان پیشتاز بومی سازی در صنعت الکتروموتورسازی کشور ، ساخت داخل قطعات و تجهیزات را از سال 1390 به صورت ساختار یافته در داخل این مجموعه نهادینه کرده و با رسیدن به مرحله بلوغ و گذر از آن در سال رونق تولید ملی گامی بلند در جهت بومی سازی فرایند های خطوط تولید به منظور دست یابی به دانش فنی آنها برداشته است.

نتایجی که از این اقدام حاصل می گردد به شرح ذیل میباشد:

- خودکفایی کشور در زمینه طراحی و ساخت الکتروموتورهای ضد انفجار (EX) در کلیه توان های مصرفی
- دستیابی به دانش فنی تولید الکتروموتورهای فوق سنگین
- ایجاد و افزایش اشتغال داخلی
- جلوگیری از خروج ارز
- بروز رسانی تکنولوژی قدیمی

پیشگام در صنعت:

در این راستا تا کنون بیش از صدها الکتروموتور ، قطعه و تجهیزات در داخل کشور به دست نیروهای متخصص جوان در جمکو، بومی سازی گردید و نتیجه آن علاوه بر تامین بموقع و پایدار و کیفی، باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است .

در حال حاضر صنایع ماشین های الکتریکی جوین پیشگام در انجام فرآیند بومی سازی در جهت تامین نیاز صنعت کشور به الکتروموتور و همچنین بومی سازی الکتروموتورها در کشور می باشد.

حماسه ای دیگر در سال جهش تولید توسط جمکو

ساخت ایران شایسته تر از ساخت خارج

گزارش واحد مرکزی خبر از کارخانه جمکو

تست موفقیت آمیز اسموک موتور جمکو برای اولین بار در ایران

ساخت الکتروموتور طرح های آب رسانی کشور توسط شرکت جمکو

تست الکتروموتور 315 کیلووات ضد انفجار